KOMPETENCJE – Auto do ślubu – Limuzyna do wynajęcia

  • CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
  • LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB wydana przez Starostę Augustowskiego.
  • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU KIEROWCÓW ZAWODOWO PRZEWOŻĄCYCH OSOBY wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.
  • WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w Urzędzie Burmistrza Miasta Augustowa
  • REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku.
  • DECYZJA NIP wydana przez Urząd Skarbowy w Augustowie.